Waterstroming

Uit onderstaand voorbeeld kan afgeleid worden of er effectief water gepompt wordt naar de verschillende secties.


Als de pomp stopt zullen de blauwe markeringen verdwijnen.

Functie zelfreiniging (détartrage)

Naast het wassen kan de machine ook in mode zelfreiniging geplaatst worden. Hiervoor moet een schakelaar op het elektrisch bord omgeschakeld worden van 'lavage' naar 'détartrage'.

Deze situatie wordt altijd weergegeven op elk scherm.

Wanneer dan start gedrukt wordt zal er op het operator een tekst verschijnen die de operator vraagt beide tanken manueel te ledigen.

Wanneer beide tanken leeg zijn, zal na detectie leeg een tekst verschijnen om te bevestigen dat de tanken leeg zijn en de manuele kleppen voor het ledigen van de tank, opnieuw dicht zijn.

Na bevestiging via de startknop zullen beide tanken gevuld worden tot laag niveau + een bepaalde tijd (zie parameters). Eens beide tanken gevuld zijn zullen de voorwas- en waspomp starten om de machine te reinigen. Deze blijven werken tot er stop gedrukt wordt of tot er één van beide tanken leeg komt (alarm)

Alarmscherm

Als een of meerdere alarmen opkomen zal dit getoond worden via volgend icoontje.

Het getal onderin de driehoek geeft het aantal actuele alarmen in. In dit geval is er dus maar één alarm aanwezig.

De driehoek kan ook gebruikt worden als drukknop om het alarmvenster te openen of te sluiten.

Het scherm kan eveneens gesloten worden met het kleine kruisje rechtsboven.

 • Ecran historique d'alarmes

In sommige gevallen kan het belangrijk zijn om een overzicht te krijgen van de voorbije alarmen. Hiervoor is het scherm historische alarmen voorzien.

Dit kan opgeroepen worden via onderstaande knop.

Met de scrollbar rechts kan je de complete buffer van alarmen doorlopen.

 • Schermen parameters

De schermen voor parameter instellingen worden gecontroleerd met paswoorden. Als iemand onderstaande knop induwt, zal een pop-up verschijnen voor ingave van een paswoord.

Na ingave van een correcte gebruiker en paswoord, dient nogmaals op de parameter knop gedrukt te worden.

Dan zal het eerste parameter scherm verschijnen. Via de toetsen met pijltjes kan men dan tussen de verschillende parameter schermen navigeren.

Eerste parameter scherm

De linkerzijde zijn de parameters die gerelateerd zijn aan tank 1 (voorwas). De rechterzijde is analoog opgebouwd voor tank 2 (was).

De eerste parameter is de gewenste temperatuur voor die tank.

Verwarmen start en stopt binnen de grenzen van het setpunt +/- de hysteresis.

de maximum en minimum temperatuur waarde veroorzaakt een stop van de machine.

Standby conditie is 'ok' als de actuele temperatuur hoger is dan het setpunt - de hysteresis (-).

Links onder staat er ook een parameter waarmee het mogelijk wordt, de machine te starten zonder dat de temperatuur binnen de grenzen valt. Toch blijft de machine dan de verwarming en vulklep regelen. Enkel de startvoorwaarde is gewijzigd. Deze parameter is geldig voor de drie tanken tegelijk.

Deze parameters controleren de vulkleppen voor voorwas en wastank

De eerste van deze parameters is een vertragingstijd voor het openen van de vul klep, als het waterniveau onder de hoog niveau sensor staat.

De tweede parameter is een vertraging voor het sluiten van de vul klep, als het water niveau opnieuw boven hoog niveau staat.

De laatste parameter is een vertragingstijd voor het stoppen van de machine, als het water niveau te lange tijd onder laag niveau gezakt is.

De 2 parameters in het aparte kader stoppen het vullen van de tanken na een bepaalde tijd boven het lage niveau. Deze 2 zijn enkel van toepassingen tijdens de zelfreinigingsfunctie van de machine (détartrage).

Derde scherm

De eerste parameter is de nadraaitijd voor de afzuiging van de hete dampen. Deze start na het stoppen van de installatie.

Wanneer de sensor op het einde van de uitvoerband te lang bedekt is dient de machine actie te ondernemen.

Eerst moet de band stilvallen, daarna de naspoeling en vervolgens de complete machine. Deze tijden kunnen met dit scherm aangepast worden. De tijden worden gereset als de detectie op het einde van de band terug weg is.

Als de machine in pauze gegaan is zal deze weer automatisch starten bij detectie van een nieuwe vorm aan de ingang, of bij het opnieuw indrukken van de startknop.

De parameters op de rechterzijde van het scherm zijn tijdsbewakingen op de beweging van de verschillende cilinders.

Parameters programma

In dit parameterscherm is het mogelijk om de parameters per programma te wijzigen. Voor deze machine dient per programma slechts 1 parameter gewijzigd te worden, met name de hoogte.

Dit kan door het te wijzigen programma aan te tippen (in ons vb programma 2). Het programma laad dan de actuele waarde van het programma, welke actueel 'midi' is. Het actueel te wijzigen programma is aangeduid door zijn groene achtergrond en tevens wordt de naam van het programma weergegeven. De programmanamen zijn vrij te kiezen en kunnen gewijzigd worden in een ander scherm. Dit scherm wordt opgeroepen vanaf dit scherm na het drukken op de toets 'N' .

Scherm parameters

Bovenste knoppen laten toe om het scherm te reinigen en eventueel opnieuw te kalibreren.

Via de tijdsinstellingen onderaan kan een nieuwe tijd worden doorgegeven aan de CPU.

 • Scherm 'gebruikers'

Met dit scherm is het mogelijk nieuwe gebruikers te genereren. Ook het wijzigen van paswoorden en toegangsrechten is mogelijk.


Het is heel belangrijk wanneer nieuwe gebruikers aangemaakt worden, er steeds een uitlogtijd ingevuld wordt. Indien deze tijd op 0 blijft staan, zou de gebruiker nooit automatisch uitgelogd worden.

Dit scherm kan uiteraard slechts opgeroepen worden door iemand met administrator rechten.

 • Scherm legende kleuren
 • Lijst met mogelijke alarmen

PT100 cuve prélavage - fil coupé

PT100 cuve lavage - fil coupé

Faute temperature max cuve prélavage

Faute temperature min cuve prélavage

Faute temperature max cuve lavage

Faute temperature min cuve lavage

Arrêt d'urgence générale

Arrêt d'urgence portes

Arrêt d'urgence entrée ML

Faute FQ convoyeur moules

Faute FQ convoyeur semelles

Faute FQ convoyeur entrée

Faute thermique pompe prélavage

Faute thermique filtre rotatif

Faute thermique extraction 1

Faute thermique pompe lavage

Faute thermique extraction 2

Faute thermique ventilateur 1

Faute thermique ventilateur 2

Faute thermique ventilateur 3

Faute thermique ventilateur 4

Faute thermique convoyeur sortie

Niveau bas cuve prélavage

Niveau bas cuve lavage

Contacte portes zone prélavage

Contacte portes zone lavage

Contacte portes zone secheur

Faute detection couple convoyeur

Detection convoyeur sortie

Alarm pompe dosage

Défaut hauteur du guide supérieur

Défaut hauteur moule

Défaut object détécté dans la zone d'automatisation

Time-out cilindre haut/bas

Time-out cilindre gauche/droite

Time-out cilindre rotation

Detection semelles pas possible

Comment travailler avec cette machine :
Ouvrir les vannes pour remplir le réservoir.
Démarrer le chauffage de l'eau dans le réservoir.
On aura besoin de 15-30minutes pour arriver à la bonne température.


Maintenant on peut démarrer le convoyeur et le cycle de lavage peut commencer.

La machine ne démarrera pas si :

 • Les portes ne sont pas bien fermées
 • Le filtre n'est pas bien en place
 • La cuve n'est pas remplie
 • Un (ou plusieurs) bouton d'arrêt d'urgence est enclenché.
 • Un objet est arrêté à la sortie de la machine (Option Start-Stop)
 • Il n'y a pas d'objets à l'entrée (Option Start-Stop)

La machine s'arrêtera immédiatement si :

 • Une des portes s'ouvre
 • Le filtre n'est plus en place
 • Le niveau d'eau est inférieur au niveau minimum
 • On appuie un arrêt de sécurité.
 • Un objet est arrêté à la sortie de la machine (Option Start-Stop)
 • Il n'y a pas d'objets à l'entrée (Option Start-Stop)

Pour pouvoir démarrer la machine après un arrêt, on doit pousser su « RESET » (REARMEMENT).

 • Réglage de la vitesse :

Le moteur de la bande de transport est monté avec un système de sécurité antiblocage.
La vitesse de travail est calculée en fonction de l'application.

La vitesse nominale de transport du convoyeur sera de 2,2 m / min.